DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Bij AGCO stellen we verschillen op prijs en waarderen we de culturele achtergronden van elkaar, zodat alle verschillende zienswijzen van onze medewerkers zich in betere bedrijfsresultaten uiten. Wederzijds begrip en waardering voor elkaars cultuur is cruciaal voor de bedrijfsresultaten en een van onze kernwaarden.

Bovendien benadrukt onze diversiteit en inclusie een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen, met als speerpunt de groei van het aantal vrouwen in een leidinggevende positie. Ter ondersteuning van al deze inspanningen richt het "AGCO Global Women's Network" (AGWN) zich op het werven, in contact raken en ontwikkelen van getalenteerde vrouwen over de hele wereld. We werken ook samen met externe organisaties, zoals The Manufacturing Institute, Women in Manufacturing, Women in Agribusiness en Women in Engineering, die onze betrokkenheid delen om via inclusief leiderschap de bedrijfsresultaten te verbeteren.