TASA-ARVOISUUS

AGCOssa ymmärrämme erilaisuutta ja arvostamme erilaisia kulttuuri-identiteettejä. Erilaisuus ja useiden näkökulmien hyödyntäminen mahdollistavat myös parempien liiketaloudellisten tulosten saavuttamisen. Monikulttuurinen ymmärtäminen ja arvostus on olennaista liiketoiminnan menestykselle ja onkin yksi ydinarvoistamme.

Lisäksi olemme panostaneet ja pyrkineet lisämään sukupuolten välistä tasa-arvoa tukemalla vahvasti naisten urakehitystä ja määrää myös johtavissa asemissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi  on perustettu myös AGCO Global Women’s Network (AGWN), joka tukee  lahjakkaiden naisten rekrytointia, verkostoitumista ja kehittymistä ympäri maailmaa. Meillä on myös ulkoisia kumppaneita, kuten The Manufacturing Institute, Women in Manufacturing, Women in Agribusiness ja Women in Engineering, jotka ovat sitoutuneita kehittämään liiketoimintaa kanssamme erinomaisen johtamisen avulla.